DDC 621.381
Tác giả CN Lưu Đức Thạch
Nhan đề Động lực học hệ thống cơ điện / PGS.TS. Lưu Đức Thạch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 156 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 155-156
Tóm tắt Giới thiệu về động lực học hệ thống; động lực học hệ cơ học; động lực học mạch điện; động lực học hệ cơ điện và phân tích động lực học hệ cơ điện
Thuật ngữ chủ đề Động lực học hệ Cơ-Điện
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT90290-316
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07057-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00151084
00211
0042CCC4D7F-FDC3-47B7-8E46-320DE64BD70B
005202208101510
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786046721369|c150000
039|a20220810151024|bhuongpt|c20220810150957|dhuongpt|y20220810095742|zlinhnm
082 |a621.381|bLƯ-T
100 |aLưu Đức Thạch
245 |aĐộng lực học hệ thống cơ điện / |cPGS.TS. Lưu Đức Thạch
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a156 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 155-156
520 |aGiới thiệu về động lực học hệ thống; động lực học hệ cơ học; động lực học mạch điện; động lực học hệ cơ điện và phân tích động lực học hệ cơ điện
650|aĐộng lực học hệ Cơ-Điện
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT90290-316
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07057-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/huong10.08.220001thumbimage.jpg
890|a30|b40|c1|d25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07057 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.381 LƯ-T Giáo trình 1
2 GT90315 Kho giáo trình - Tầng 5 621.381 LƯ-T Giáo trình 29
3 GT90316 Kho giáo trình - Tầng 5 621.381 LƯ-T Giáo trình 30 Hạn trả:07-10-2024
4 TK07058 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.381 LƯ-T Giáo trình 2
5 TK07059 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.381 LƯ-T Giáo trình 3
6 GT90290 Kho giáo trình - Tầng 5 621.381 LƯ-T Giáo trình 4 Hạn trả:08-03-2024
7 GT90291 Kho giáo trình - Tầng 5 621.381 LƯ-T Giáo trình 5 Hạn trả:07-10-2024
8 GT90292 Kho giáo trình - Tầng 5 621.381 LƯ-T Giáo trình 6
9 GT90293 Kho giáo trình - Tầng 5 621.381 LƯ-T Giáo trình 7 Hạn trả:13-03-2023
10 GT90294 Kho giáo trình - Tầng 5 621.381 LƯ-T Giáo trình 8
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI