DDC 690
Tác giả CN Nguyễn Đình Thám
Nhan đề Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng / TS. Nguyễn Đình Thám, KS. Tạ Thanh Bình
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 87 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Nhà công nghiệp 1 tầng
Từ khóa tự do Thi công lắp ghép
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(100): GT52946-3045
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01871-3
00000000nam#a2200000ua#4500
001498
0021
00440C2D988-8C1D-46C0-B0A6-AA5CB7B617CA
005201608311010
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c14000
039|y20160831101107|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a690|bNG-T
100 |aNguyễn Đình Thám|cTS.|eChủ biên
245 |aThiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng / |cTS. Nguyễn Đình Thám, KS. Tạ Thanh Bình
260 |aH. : |bXây dựng, |c2001
300 |a87 tr. ; |c27 cm.
653 |aNhà công nghiệp 1 tầng
653 |aThi công lắp ghép
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(100): GT52946-3045
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01871-3
890|a103|b292|c1|d30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01871 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK01872 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK01873 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG-T Sách Tiếng Việt 3
4 GT52946 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:05-02-2024
5 GT52947 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:05-02-2024
6 GT52948 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 6 Hạn trả:11-09-2023
7 GT52949 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 7 Hạn trả:03-05-2021
8 GT52950 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 8 Hạn trả:22-03-2021
9 GT52951 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:08-01-2024
10 GT52952 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 10 Hạn trả:08-01-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI