DDC 690
Nhan đề Giáo trình hệ thống kỹ thuật trong công trình / PGS.TS. Trần Ngọc Quang... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 160 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng
Tóm tắt Trình bày khái niệm chung về hệ thống kỹ thuật trong công trình. Giới thiệu về hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy, hệ thống điện và các hệ thống kỹ thuật khác trong công trình
Thuật ngữ chủ đề Tòa nhà
Thuật ngữ chủ đề Công trình xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Huệ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hùng
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Quang
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Hiếu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(247): GT85051-297
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06443-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00135455
00211
0043601C1F3-D1D9-4EFE-ABDB-F804217131B8
005202211290958
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048228651|c98000
039|a20221129100235|blinhnm|c20221129095700|dlinhnm|y20191225092506|zlinhnm
082 |a690|bGIA
245 |aGiáo trình hệ thống kỹ thuật trong công trình / |cPGS.TS. Trần Ngọc Quang... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2019
300 |a160 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng
520 |aTrình bày khái niệm chung về hệ thống kỹ thuật trong công trình. Giới thiệu về hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy, hệ thống điện và các hệ thống kỹ thuật khác trong công trình
650|aTòa nhà
650|aCông trình xây dựng
700 |aNguyễn Thị Huệ
700 |aNguyễn Văn Hùng
700 |aTrần Ngọc Quang
700|aBùi Thị Hiếu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(247): GT85051-297
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06443-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/gthethongkythuattrongctthumbimage.jpg
890|a250|b656|c1|d266
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT85094 Kho giáo trình - Tầng 5 690 GIA Giáo trình 47 Hạn trả:14-01-2023
2 GT85095 Kho giáo trình - Tầng 5 690 GIA Giáo trình 48 Hạn trả:05-01-2024
3 GT85096 Kho giáo trình - Tầng 5 690 GIA Giáo trình 49 Hạn trả:12-02-2024
4 GT85097 Kho giáo trình - Tầng 5 690 GIA Giáo trình 50 Sách mất - Sách đền
5 GT85098 Kho giáo trình - Tầng 5 690 GIA Giáo trình 51 Hạn trả:30-10-2023
6 GT85099 Kho giáo trình - Tầng 5 690 GIA Giáo trình 52 Sách mất - Sách đền
7 GT85100 Kho giáo trình - Tầng 5 690 GIA Giáo trình 53 Hạn trả:13-11-2023
8 GT85101 Kho giáo trình - Tầng 5 690 GIA Giáo trình 54 Hạn trả:04-01-2024
9 GT85102 Kho giáo trình - Tầng 5 690 GIA Giáo trình 55 Hạn trả:07-07-2023
10 GT85103 Kho giáo trình - Tầng 5 690 GIA Giáo trình 56 Sách mất - Sách đền
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI