DDC 620.1
Tác giả CN Lều, Thọ Trình
Nhan đề Bài tập cơ học kết cấu /. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên.
Thông tin xuất bản Hà nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 232 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kết cấu
Từ khóa tự do Mômen
Từ khóa tự do Hệ siêu tĩnh
Từ khóa tự do Cơ học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Yên
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(325): GT23864-4005, GT75776-825, GT78396-421, GT79257-69, GT79667-9, GT80036-52, GT82670-83, GT84176-82, GT86832-9, GT87878-922
00000000nam#a2200000ui#4500
0013374
00211
004004E8251-EA56-4A9B-89E1-6B46A483FE44
005202306090942
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c26000
039|a20230609094243|banhnq|c20220603090142|dhuongpt|y20161104094515|zthuydh
082 |a620.1|bLE-T(2)
100 |aLều, Thọ Trình
245 |aBài tập cơ học kết cấu /. |nTập 2, |pHệ siêu tĩnh / |cLều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên.
260 |aHà nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2002
300 |a232 tr. ; |c24 cm.
653 |aKết cấu
653 |aMômen
653 |aHệ siêu tĩnh
653 |aCơ học
700 |aNguyễn, Mạnh Yên
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(325): GT23864-4005, GT75776-825, GT78396-421, GT79257-69, GT79667-9, GT80036-52, GT82670-83, GT84176-82, GT86832-9, GT87878-922
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/btcohocketcautap2_leuthotrinh2002thumbimage.jpg
890|a325|b1173|c1|d374
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT23864 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 1 Hạn trả:16-01-2023
2 GT23865 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 2 Hạn trả:23-01-2023
3 GT23866 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 3 Hạn trả:31-08-2023
4 GT23867 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 4
5 GT23868 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 5
6 GT23869 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 6 Hạn trả:13-05-2021
7 GT23870 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 7
8 GT23871 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 8 Hạn trả:17-06-2024
9 GT23872 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 9 Hạn trả:03-01-2019
10 GT23873 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(2) Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI