DDC 620.112
Tác giả CN Trần Văn Liên
Nhan đề Sức bền vật liệu / PGS.TS Trần Văn Liên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 316 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 304-314. - Thư mục: tr. 315
Tóm tắt Trình bày các khái niệm về sức bền vật liệu. Cung cấp kiến thức về ứng lực trong bài toán thanh; thanh thẳng chịu kéo, nén đúng tâm; trạng thái ứng suất và thuyết bền; thanh chịu tải trọng động; tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn và tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian
Từ khóa tự do Trạng thái ứng suất
Từ khóa tự do Thanh thẳng
Từ khóa tự do Tải trọng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(255): GT16723-61, GT17034-87, GT34854-73, GT70179-82, GT75880-912, GT78452-74, GT79346-57, GT80061-7, GT82788-96, GT83694-730, GT84673-81, GT86789-96
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00710-2
00000000nam#a2200000ua#4500
001274
00211
0040978A768-0AD5-46EC-B77D-E50A5F53A0E7
005202204221553
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |c117000
039|a20220422155313|blinhnm|c20220422155253|dlinhnm|y20160826151816|zanhnq
041 |aVie
082 |a620.112|bTR-L
100 |aTrần Văn Liên|cPGS.TS
245 |aSức bền vật liệu / |cPGS.TS Trần Văn Liên
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2013
300 |a316 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500|aPhụ lục: tr. 304-314. - Thư mục: tr. 315
520|a Trình bày các khái niệm về sức bền vật liệu. Cung cấp kiến thức về ứng lực trong bài toán thanh; thanh thẳng chịu kéo, nén đúng tâm; trạng thái ứng suất và thuyết bền; thanh chịu tải trọng động; tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn và tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian
653 |aTrạng thái ứng suất
653|aThanh thẳng
653|aTải trọng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(255): GT16723-61, GT17034-87, GT34854-73, GT70179-82, GT75880-912, GT78452-74, GT79346-57, GT80061-7, GT82788-96, GT83694-730, GT84673-81, GT86789-96
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00710-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/sucbenvatlieu_2013thumbimage.jpg
890|a258|b1271|c1|d173
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00710 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 TR-L Giáo trình 1
2 TK00711 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 TR-L Giáo trình 2
3 TK00712 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 TR-L Giáo trình 3
4 GT16723 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 4 Sách mất - Sách đền
5 GT16724 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 5 Hạn trả:08-06-2018
6 GT16725 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 6 Hạn trả:06-11-2023
7 GT16726 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 7 Hạn trả:27-11-2023
8 GT16727 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 8 Hạn trả:25-03-2024
9 GT16728 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 9
10 GT16729 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 TR-L Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI