DDC 526.9
Nhan đề Trắc địa : Giáo trình / Trần Đình Trọng (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 205tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày một số lý thuyết, kỹ thuật đo đạc hiện nay ít được áp dụng do công nghệ đo đạc thay đổi, những nguyên lý được áp dụng trong các phương pháp, công nghệ hiện đại
Từ khóa tự do Kỹ thuật đo đạc
Từ khóa tự do Trắc địa
Tác giả(bs) CN Trần Đình Trọng
Tác giả(bs) CN Hà Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Hà Trung Khiên
Tác giả(bs) CN Lương Ngọc Dũng
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Chiều
Tác giả(bs) CN Bùi Ngọc Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Huy
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(297): GT74247-543
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05919-21
00000000nam#a2200000ui#4500
00119014
00211
004F0BFB2EE-CC58-45E6-AC89-ED21C4024F5D
005201810170911
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048222109|c106000
039|a20181017091145|blinhnm|c20181015163523|dhuongpt|y20171030095725|zlinhnm
082 |a526.9|bTR-Đ
245 |aTrắc địa : |bGiáo trình / |cTrần Đình Trọng (chủ biên)... [et al.]
260|aH. : |bXây dựng
260|c2017
300 |a205tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aTrình bày một số lý thuyết, kỹ thuật đo đạc hiện nay ít được áp dụng do công nghệ đo đạc thay đổi, những nguyên lý được áp dụng trong các phương pháp, công nghệ hiện đại
653 |aKỹ thuật đo đạc
653 |aTrắc địa
700 |aTrần Đình Trọng
700|aHà Thị Hằng
700|aHà Trung Khiên
700|aLương Ngọc Dũng
700|aVũ Đình Chiều
700|aBùi Ngọc Sơn
700|aNguyễn Đình Huy
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(297): GT74247-543
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05919-21
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/tracdia_2017/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a300|b1256|c2|d348
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT74392 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 TR-Đ Giáo trình 149
2 GT74393 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 TR-Đ Giáo trình 150 Hạn trả:21-06-2021
3 GT74394 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 TR-Đ Giáo trình 151 Sách mất - Sách đền
4 GT74395 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 TR-Đ Giáo trình 152 Hạn trả:31-05-2024
5 GT74396 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 TR-Đ Giáo trình 153 Hạn trả:07-09-2024
6 GT74397 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 TR-Đ Giáo trình 154
7 GT74398 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 TR-Đ Giáo trình 155
8 GT74399 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 TR-Đ Giáo trình 156 Sách mất - Sách đền
9 GT74400 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 TR-Đ Giáo trình 157 Hạn trả:16-08-2024
10 GT74401 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 TR-Đ Giáo trình 158 Hạn trả:07-06-2019
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI