DDC 621.8
Tác giả CN Phạm Quang Dũng
Nhan đề Máy xây dựng : Phần bài tập / Phạm Quang Dũng (chủ biên), Nguyễn Văn Hùng, Lưu Bá Thuận
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1998
Mô tả vật lý 102tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Máy đào đất
Từ khóa tự do Máy cạp
Từ khóa tự do Máy ủi
Từ khóa tự do Cần trục
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hùng
Tác giả(bs) CN Lưu Bá Thuận
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(306): GT23209-418, GT79751-88, GT84615-72
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04318-20
00000000nam#a2200000ua#4500
0011500
00211
0041FEB6A18-3FB6-42FF-B10F-A49B603C8CC3
005201810170938
008160608s1998 vm vie
0091 0
020 |c13500
039|a20181017093850|blinhnm|c20181015161857|dhuongpt|y20161013144743|zlinhnm
082 |a621.8|bPH-D
100 |aPhạm Quang Dũng|echủ biên
245 |aMáy xây dựng : |bPhần bài tập / |cPhạm Quang Dũng (chủ biên), Nguyễn Văn Hùng, Lưu Bá Thuận
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1998
300 |a102tr. ; |c27cm.
653 |aMáy đào đất
653 |aMáy cạp
653 |aMáy ủi
653 |aCần trục
700 |aNguyễn Văn Hùng
700|aLưu Bá Thuận
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(306): GT23209-418, GT79751-88, GT84615-72
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04318-20
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/mayxaydungphanbaitap_1998/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a309|b1609|c2|d605
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04318 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 PH-D Giáo trình 1
2 TK04319 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 PH-D Giáo trình 2
3 TK04320 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 PH-D Giáo trình 3
4 GT23209 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 PH-D Giáo trình 4 Hạn trả:03-08-2019
5 GT23210 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 PH-D Giáo trình 5 Hạn trả:31-08-2024
6 GT23211 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 PH-D Giáo trình 6
7 GT23212 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 PH-D Giáo trình 7 Hạn trả:07-03-2024
8 GT23213 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 PH-D Giáo trình 8
9 GT23214 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 PH-D Giáo trình 9 Hạn trả:20-09-2024
10 GT23215 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 PH-D Giáo trình 10 Hạn trả:31-05-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI