DDC 624.15
Tác giả CN Phan Hồng Quân
Nhan đề Hướng dẫn đồ án nền móng / Phan Hồng Quân; Nguyễn Bảo Việt
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
Mô tả vật lý 247tr. : minh họa ; 24cm.
Từ khóa tự do Số liệu đồ án
Từ khóa tự do Xử lý số liệu
Từ khóa tự do Móng nông
Từ khóa tự do Đồ án nền móng
Từ khóa tự do Đồ án
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bảo Việt
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(247): GT27572-818
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04273-5
00000000nam#a2200000ua#4500
0011475
00211
004123CE70B-8EE3-4D8C-84E0-1A2A4134E5B7
005201810170936
008160608s2015 vm vie
0091 0
020 |c50.000
039|a20181017093350|bthuctap1|c20181015162055|dlinhnm|y20161006085157|zThuctap1
082 |a624.15|bPH-Q
100 |aPhan Hồng Quân
245 |aHướng dẫn đồ án nền móng / |cPhan Hồng Quân; Nguyễn Bảo Việt
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2015
300 |a247tr. : |bminh họa ; |c24cm.
653 |aSố liệu đồ án
653 |aXử lý số liệu
653 |aMóng nông
653|aĐồ án nền móng
653|aĐồ án
700 |aNguyễn Bảo Việt
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(247): GT27572-818
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04273-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/huongdandoannenmongthumbimage.jpg
890|a250|b903|c1|d786
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04273 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 PH-Q Giáo trình 1
2 TK04274 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 PH-Q Giáo trình 2
3 TK04275 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 PH-Q Giáo trình 3
4 GT27572 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Q Giáo trình 4
5 GT27573 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Q Giáo trình 5 Hạn trả:18-01-2024
6 GT27574 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Q Giáo trình 6 Sách mất - Sách đền
7 GT27575 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Q Giáo trình 7 Hạn trả:24-08-2023
8 GT27576 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Q Giáo trình 8 Sách mất - Sách đền
9 GT27577 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Q Giáo trình 9 Sách mất - Sách đền
10 GT27578 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Q Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI