DDC 519
Tác giả CN Vũ Viết Đào
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê toán học / PGS.PTS. Vũ Viết Đào (chủ biên), PGS. PTS. Nguyễn Hữu Bảo, PTS. Nguyễn Ngọc Cừ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 1998
Mô tả vật lý 203 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Gồm giải tích, đại số, hàm số phức, phương pháp tính và lý thuyết xác suất và thống kê học
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Xác suất
Từ khóa tự do Giải xác suất
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Bảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Cừ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(256): GT38166-370, GT79712-28, GT79827-47, GT82797-809
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04242-4
00000000nam#a2200000ua#4500
0011462
00211
004B0112411-2140-4D75-AC23-ACE40C4A152E
005202204060929
008160608s1998 vm vie
0091 0
020 |c22.000
039|a20220406092906|blinhnm|c20220406092627|dlinhnm|y20161005101954|zthuctap2
082 |a519|bVU-Đ
100 |aVũ Viết Đào|cPGS PTS|echủ biên
245 |aHướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê toán học / |cPGS.PTS. Vũ Viết Đào (chủ biên), PGS. PTS. Nguyễn Hữu Bảo, PTS. Nguyễn Ngọc Cừ
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c1998
300 |a203 tr. ; |c27 cm.
520|aGồm giải tích, đại số, hàm số phức, phương pháp tính và lý thuyết xác suất và thống kê học
653 |aThống kê
653 |aXác suất
653|aGiải xác suất
700 |aNguyễn Hữu Bảo
700|aNguyễn Ngọc Cừ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(256): GT38166-370, GT79712-28, GT79827-47, GT82797-809
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04242-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/huongdangiaibaitapxsvathongketoanhocthumbimage.jpg
890|a259|b1088|c1|d213
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04242 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 519 VU-Đ Giáo trình 1
2 TK04243 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 519 VU-Đ Giáo trình 2
3 TK04244 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 519 VU-Đ Giáo trình 3
4 GT38166 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 4
5 GT38167 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 5
6 GT38168 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 6 Hạn trả:03-01-2019
7 GT38169 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 7 Hạn trả:04-01-2024
8 GT38170 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 8 Hạn trả:14-01-2023
9 GT38171 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 9 Hạn trả:01-07-2023
10 GT38172 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI