DDC 620.1
Tác giả CN Lều, Thọ Trình
Nhan đề Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1, Hệ Tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên,
Thông tin xuất bản Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 183 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu các bài toán thực tế có liên quan đến các khâu từ thiết kế, thẩm định đến thi công, luyện tập khả năng nhận xét phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế
Từ khóa tự do Cơ kết cấu
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Hệ tĩnh định
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Yên
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(203): GT23682-811, GT24008-9, GT75753-75, GT78378-87, GT79270-84, GT80068-76, GT86840-53
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03580-2
00000000nam#a2200000ua#4500
0011197
00211
00440387B5D-9E84-4AFE-8AA3-D2290CA9312A
005202310041632
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c22000
039|a20231004163209|blinhnm|c20220406103245|dlinhnm|y20160927105252|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a620.1|bLÊ-T
100|aLều, Thọ Trình
245 |aBài tập cơ học kết cấu. |nTập 1, |pHệ Tĩnh định / |cLều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên,
260 |aHà Nội: |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2002
300 |a183 tr. ; |c24 cm.
520|aGiới thiệu các bài toán thực tế có liên quan đến các khâu từ thiết kế, thẩm định đến thi công, luyện tập khả năng nhận xét phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế
653 |aCơ kết cấu
653 |aBài tập
653|aHệ tĩnh định
700|aNguyễn, Mạnh Yên
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(203): GT23682-811, GT24008-9, GT75753-75, GT78378-87, GT79270-84, GT80068-76, GT86840-53
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03580-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/btcohocketcautap1_leuthotrinh2000thumbimage.jpg
890|a206|b1087|c1|d526
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK03580 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 BAI Sách Tiếng Việt 1
2 TK03581 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 BAI Sách Tiếng Việt 2
3 TK03582 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.1 BAI Sách Tiếng Việt 3
4 GT23682 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 BAI Giáo trình 4 Hạn trả:07-01-2023
5 GT23683 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 BAI Giáo trình 5 Hạn trả:13-03-2023
6 GT23684 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 BAI Giáo trình 6 Hạn trả:23-10-2023
7 GT23685 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 BAI Giáo trình 7
8 GT23686 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 BAI Giáo trình 8 Hạn trả:15-09-2022
9 GT23687 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 BAI Giáo trình 9 Sách mất - Sách đền
10 GT23688 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 BAI Giáo trình 10 Hạn trả:03-11-2022
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI