DDC 721
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / GS.TS.KTS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Thiềm
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 411tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Cấu tạo kiến trúc
Từ khóa tự do Chọn hình kết cấu
Từ khóa tự do Thiết kế nhà dân dụng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(190): GT64957-5146
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02223-5
00000000nam#a2200000ua#4500
001595
00211
0040D315C7C-4B13-4512-9645-E7815198BD9A
005201810170931
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c72000
039|a20181017092849|bthuctap1|c20181015163301|dlinhnm|y20160901111324|zanhnq
041 |aVie
082 |a721|bNG-T
100 |aNguyễn Đức Thiềm|cGS.TS.KTS Nhà giáo ưu tú
245 |aCấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / |cGS.TS.KTS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Thiềm
260 |aH. : |bXây dựng, |c2006
300 |a411tr. ; |c27cm.
653 |aCấu tạo kiến trúc
653 |aChọn hình kết cấu
653|aThiết kế nhà dân dụng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(190): GT64957-5146
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02223-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/cautaokientrucvataohinhketcau_2006/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a193|b627|c2|d148
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02223 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 721 NG-T Giáo trình 1
2 TK02224 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 721 NG-T Giáo trình 2
3 TK02225 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 721 NG-T Giáo trình 3
4 GT64957 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:16-03-2024
5 GT64958 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 5
6 GT64959 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 6 Hạn trả:04-09-2021
7 GT64960 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 7 Hạn trả:07-06-2024
8 GT64961 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 8 Hạn trả:06-06-2020
9 GT64962 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:31-08-2024
10 GT64963 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 10 Hạn trả:23-11-2020
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI