DDC 624.1821
Nhan đề Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp : Dùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc /. Tập 2 / PGS. TS. Phạm Văn Hội. ...[et.al.].
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 359 tr. ; 27 cm.
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Viên
Tác giả(bs) CN Đoàn Ngọc Tranh
Tác giả(bs) CN Hoàng Văn Quang
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Tư
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(279): GT30800-1064, GT31708-21
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02145-7
00000000nam#a2200000ui#4500
001566
00211
0043A704D41-708F-4899-AA31-22A76B135435
005201810170941
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c61,000
039|a20181017093835|bthuctap1|c20181015163557|dthuygt|y20160901101012|zthanhpm
041 |aVie
082 |a624.1821|bKET
245 |aKết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp : |bDùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc /. |nTập 2 / |cPGS. TS. Phạm Văn Hội. ...[et.al.].
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a359 tr. ; |c27 cm.
700 |aPhạm Văn Hội
700|aNguyễn Quang Viên
700|aĐoàn Ngọc Tranh
700|aHoàng Văn Quang
700|aPhạm Văn Tư
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(279): GT30800-1064, GT31708-21
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02145-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/ketcauthep2thumbimagethumbimage.jpg
890|a282|b1061|c1|d184
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02145 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1821 KET Giáo trình 1
2 TK02146 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1821 KET Giáo trình 2
3 TK02147 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1821 KET Giáo trình 3
4 GT30800 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1821 KET Giáo trình 4 Sách mất - Sách đền
5 GT30801 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1821 KET Giáo trình 5 Hạn trả:26-07-2024
6 GT30802 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1821 KET Giáo trình 6 Hạn trả:04-01-2024
7 GT30803 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1821 KET Giáo trình 7 Hạn trả:21-01-2023
8 GT30804 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1821 KET Giáo trình 8 Sách mất - Sách đền
9 GT30805 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1821 KET Giáo trình 9 Hạn trả:22-07-2024
10 GT30806 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1821 KET Giáo trình 10 Hạn trả:31-05-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI