DDC 657
Nhan đề Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp : ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2006
Mô tả vật lý 335 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt Gồm các Thông tư của Bộ Tài chính, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp: Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; lập báo cáo tài chính Nhà nước; hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Thuật ngữ chủ đề Hành chính sự nghiệp
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07467
00000000nam#a2200000ui#4500
00154905
00212
0041F66A307-9D97-4562-A723-647051B1C2D3
005202406101617
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c110000
039|y20240610161757|zlinhnm
082 |a657|bCHÊ
245 |aChế độ kế toán hành chính sự nghiệp : |bban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2006
300 |a335 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính
520 |aGồm các Thông tư của Bộ Tài chính, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp: Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; lập báo cáo tài chính Nhà nước; hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
650|aKế toán
650|aHành chính sự nghiệp
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07467
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 5/27.5.240027thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07467 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 657 CHÊ Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI