DDC 338
Tác giả CN Bùi, Thị Thanh
Nhan đề Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp: nghiên cứu trường hợp các siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh : ứng dụng nghiên cứu định lượng trong kinh doanh / TS. Bùi Thị Thanh, TS. Nguyễn Xuân Hiệp
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Lao động, 2012
Mô tả vật lý 370 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu các chiến lược kinh doanh siêu thị, nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu thị trường
Thuật ngữ chủ đề Siêu thị
Thuật ngữ chủ đề Cạnh tranh
Tên vùng địa lý Việt Nam
Tên vùng địa lý Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Hiệp
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07466
00000000nam#a2200000ui#4500
00154904
00212
00485CF172D-6033-44CF-8613-3CB869C4D3EC
005202406101607
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a94000
039|y20240610160755|zlinhnm
082 |a338|bBU-T
100 |aBùi, Thị Thanh
245 |aNâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp: nghiên cứu trường hợp các siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh : |bứng dụng nghiên cứu định lượng trong kinh doanh / |cTS. Bùi Thị Thanh, TS. Nguyễn Xuân Hiệp
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bLao động, |c2012
300 |a370 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu các chiến lược kinh doanh siêu thị, nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
650|aNghiên cứu thị trường
650|aSiêu thị
650|aCạnh tranh
651|aViệt Nam
651|aThành phố Hồ Chí Minh
700 |aNguyễn, Xuân Hiệp
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07466
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 5/27.5.240023thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07466 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338 BU-T Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI