DDC 368
Tác giả CN Baranoff, Esther Zippora
Nhan đề Risk management and insurance / Esther Zippora Baranoff
Thông tin xuất bản New Jersey : Wiley, 2004
Mô tả vật lý xxiv, 639 p. : ill. ; 27 cm.
Phụ chú Includes index
Tóm tắt Everyone, at the personal and commercial levels, feels exposure to risks more viscerally after September 11, 2001. This volume introduces the new worlds of risk and risk management, while retaining the previous editions' clear and easy-to-grasp explanations of complex material
Thuật ngữ chủ đề Risk management
Thuật ngữ chủ đề Insurance
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02678
00000000nam#a2200000u##4500
00154507
00222
00486BF9826-2CA4-4D30-B6BD-D3C9CB2876B6
005202405061516
008240506s2004 xxu eng
0091 0
020 |a0471270873
039|y20240506151640|zlinhnm
082 |a368|bBAR
100 |aBaranoff, Esther Zippora
245 |aRisk management and insurance / |cEsther Zippora Baranoff
260 |aNew Jersey : |bWiley, |c2004
300 |axxiv, 639 p. : |bill. ; |c27 cm.
500 |aIncludes index
520 |aEveryone, at the personal and commercial levels, feels exposure to risks more viscerally after September 11, 2001. This volume introduces the new worlds of risk and risk management, while retaining the previous editions' clear and easy-to-grasp explanations of complex material
650|aRisk management
650|aInsurance
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02678
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/thang 5_2004/4.5.240002thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02678 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 368 BAR Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI