DDC 339
Tác giả CN Branson, William. H
Nhan đề Macroeconomic theory and policy / William H. Branson
Lần xuất bản Third edition
Thông tin xuất bản New York : Harper & Row, 1989
Mô tả vật lý xv, 656 p. : ill ; 25 cm.
Phụ chú Includes bibliographical references and index
Tóm tắt Macroeconomics: Theories and Policies examine and analyse the performance of the economy as a whole. Macroeconomics is the branch of economics that deals with the study of the economy as a whole, including national income, employment, inflation, and monetary policy. It plays a critical role in shaping the economic policies of governments, central banks, and other institutions around the world. The aim of this book is to provide an in-depth understanding of the various concepts and theories of macroeconomics.
Thuật ngữ chủ đề Macroeconomics
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02676
00000000nam#a2200000u##4500
00154491
00222
004C15AEBBE-FA63-4F29-B4C9-60709B33FB33
005202405070838
008240506s1989 up ang
0091 0
020 |a0060409320
039|a20240507083812|blinhnm|c20240507083746|dlinhnm|y20240506104659|zhuongpt
082 |a339|bBRA
100 |aBranson, William. H
245 |aMacroeconomic theory and policy / |cWilliam H. Branson
250 |aThird edition
260 |aNew York : |bHarper & Row, |c1989
300 |axv, 656 p. : |bill ; |c25 cm.
500 |aIncludes bibliographical references and index
520 |aMacroeconomics: Theories and Policies examine and analyse the performance of the economy as a whole. Macroeconomics is the branch of economics that deals with the study of the economy as a whole, including national income, employment, inflation, and monetary policy. It plays a critical role in shaping the economic policies of governments, central banks, and other institutions around the world. The aim of this book is to provide an in-depth understanding of the various concepts and theories of macroeconomics.
650|aMacroeconomics
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02676
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/thang 5_2004/4.5.240005thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02676 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 339 BRA Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI