DDC 657
Tác giả CN Aerts, Walter
Nhan đề Global financial accounting and reporting principles and analysis / Walter Aerts, Peter J. Walton
Lần xuất bản Third edition
Thông tin xuất bản Australia : Cengage Learning, [2013]
Mô tả vật lý xiv, 518p. : ill. ; 30 cm.
Phụ chú Includes index
Thuật ngữ chủ đề Accounting
Tác giả(bs) CN Walton, Peter J.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02675
00000000nam#a2200000u##4500
00154490
00222
0048764847B-8B99-430D-9962-7843D017983D
005202405061028
008240506s2013 xxu eng
0091 0
020 |a9781408062869
039|y20240506102822|zlinhnm
082 |a657|bAER
100 |aAerts, Walter
245 |aGlobal financial accounting and reporting principles and analysis / |cWalter Aerts, Peter J. Walton
250 |aThird edition
260 |aAustralia : |b Cengage Learning, |c[2013]
300 |axiv, 518p. : |bill. ; |c30 cm.
500 |aIncludes index
650|aAccounting
700 |aWalton, Peter J.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02675
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/thang 5_2004/4.5.240004thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02675 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 657 AER Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI