DDC 330
Tác giả CN Nguyen, Thi Phuong Hoa
Nhan đề Foreign direct investment and its contributions to economic growth and poverty reduction in Vietnam (1986-2001) / Thi Phuong Hoa Nguyen
Thông tin xuất bản Frankfurt : Peter Lang, 2004
Mô tả vật lý 235 p. : ill. ; 21 cm.
Tùng thư Schriften zur internationalen Entwicklungs- und Umweltforschung, Bd. 7
Phụ chú Includes bibliographical references and index
Thuật ngữ chủ đề Investments
Thuật ngữ chủ đề Foreign
Thuật ngữ chủ đề Vietnam Economic conditions 1975-
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02674
00000000nam#a2200000u##4500
00154489
00222
0045043B18A-1714-4EDC-9B21-E9F64413AE32
005202405061008
008240506s2004 vm eng
0091 0
020 |a3631522088
039|a20240506100811|blinhnm|y20240506095946|zlinhnm
082|a330|bNG-H
100 |aNguyen, Thi Phuong Hoa
245 |aForeign direct investment and its contributions to economic growth and poverty reduction in Vietnam (1986-2001) / |cThi Phuong Hoa Nguyen
260 |aFrankfurt : |bPeter Lang, |c2004
300 |a235 p. : |bill. ; |c21 cm.
490 |aSchriften zur internationalen Entwicklungs- und Umweltforschung, Bd. 7
500 |aIncludes bibliographical references and index
650|aInvestments
650|aForeign
650|aVietnam Economic conditions 1975-
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02674
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/thang 5_2004/4.5.240012thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02674 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 330 NG-H Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI