DDC 399.5
Tác giả CN Tarp, Finn
Nhan đề Stabilization and structural adjustment : macroeconomic frameworks for analysing the crisis in sub-Saharan Africa / Finn Tarp
Thông tin xuất bản London : Routledge, 1994
Mô tả vật lý xvi, 212 p. : ill. ; 21 cm.
Phụ chú Includes bibliographical references and index
Tóm tắt This book examines the relevance of macroeconomic theory and models behind recommendations for stabilization and structural adjustment on the basis of a review of developments in sub-Saharan Africa during the 1980s
Thuật ngữ chủ đề Economic stabilization
Thuật ngữ chủ đề Structural adjustment (Economic policy)
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02673
00000000nam#a2200000u##4500
00154488
00222
00436D4C431-73AB-4D0C-97B9-CEB3C84B5D06
005202405060944
008240506s1994 xxu eng
0091 0
020 |a0415081793
039|y20240506094404|zlinhnm
082 |a399.5|bTAP
100 |aTarp, Finn
245 |aStabilization and structural adjustment : |bmacroeconomic frameworks for analysing the crisis in sub-Saharan Africa / |cFinn Tarp
260 |aLondon : |bRoutledge, |c1994
300 |axvi, 212 p. : |bill. ; |c21 cm.
500 |aIncludes bibliographical references and index
520 |aThis book examines the relevance of macroeconomic theory and models behind recommendations for stabilization and structural adjustment on the basis of a review of developments in sub-Saharan Africa during the 1980s
650|aEconomic stabilization
650|aStructural adjustment (Economic policy)
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02673
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/thang 5_2004/4.5.240013thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02673 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 399.5 TAP Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI