DDC 379
Tác giả CN Teruhisa, Horio
Nhan đề Educational thought and ideology in modern Japan : state authority and intellectual freedom / Teruhisa Horio ; edited and translated by Steven Platzer
Thông tin xuất bản [Tokyo] : University of Tokyo Press, 2001
Mô tả vật lý xxvi, 410 p. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Education
Thuật ngữ chủ đề Japanese education
Tác giả(bs) CN Platzer, Steven
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02672
00000000nam#a2200000u##4500
00154475
00222
00465B5DD9D-C05B-4A28-8638-97393D546A24
005202405031544
008240503s2001 ja eng
0091 0
020 |a0860085171
039|a20240503154452|blinhnm|y20240503154343|zlinhnm
082 |a379|bTER
100 |aTeruhisa, Horio
245 |aEducational thought and ideology in modern Japan : |bstate authority and intellectual freedom / |cTeruhisa Horio ; edited and translated by Steven Platzer
260 |a[Tokyo] : |bUniversity of Tokyo Press, |c2001
300 |axxvi, 410 p. ; |c23 cm.
650|aEducation
650|aJapanese education
700 |aPlatzer, Steven
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02672
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/thang 5_2004/4.5.240014thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02672 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 379 TER Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI