DDC 339
Tác giả CN Dornbusch, Rudiger
Nhan đề Macroeconomics / Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer
Lần xuất bản Sixth edition
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 1994
Mô tả vật lý xxi, 635, [37] p. : ill. ; 25 cm.
Phụ chú Includes index
Tóm tắt This text offers a balance of theory, economic policy and real-world data. It covers open-economy (international) aspects of macroeconomics, as well as micro-foundations of macroeconomic theory. It also presents even-handed views of the major schools of thought in macroeconomics
Thuật ngữ chủ đề Macroeconomics
Tác giả(bs) CN Fischer, Stanley
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02670
00000000nam#a2200000u##4500
00154473
00222
00477C7F845-21BB-42DF-9189-7DABEE9DBEE6
005202405031518
008240503s1994 xxu eng
0091 0
020 |a0070178445
039|y20240503151813|zlinhnm
082 |a339|bDOR
100 |aDornbusch, Rudiger
245 |aMacroeconomics / |cRudiger Dornbusch, Stanley Fischer
250 |aSixth edition
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c1994
300 |axxi, 635, [37] p. : |bill. ; |c25 cm.
500 |aIncludes index
520 |aThis text offers a balance of theory, economic policy and real-world data. It covers open-economy (international) aspects of macroeconomics, as well as micro-foundations of macroeconomic theory. It also presents even-handed views of the major schools of thought in macroeconomics
650|aMacroeconomics
700 |aFischer, Stanley
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02670
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/thang 5_2004/4.5.240008thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02670 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 339 DOR Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI