DDC 005
Tác giả CN Chmel, Marek
Nhan đề SQL server 2019 administrator's guide : a definitive guide for DBAs to implement, monitor, and maintain enterprise database solutions / Marek Chmel, Vladimír Mužný
Lần xuất bản Second edition
Thông tin xuất bản Birmingham : Packt Publishing, 2020
Mô tả vật lý xi, 522 p. : ill. ; 25 cm.
Phụ chú Includes index
Tóm tắt This book will give you all the information you need to become an expert database administrator and master the administrative aspects of SQL Server 2019. From setting up and configuring your SQL Server instance to fine-tuning your database, this extensive guide will teach you the nitty-gritty of SQL Server 2019 administration
Thuật ngữ chủ đề Database design
Thuật ngữ chủ đề SQL (Computer program language)
Tác giả(bs) CN Mužný, Vladimír
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02646
00000000nam#a2200000u##4500
00154118
00222
004A2B2C4E0-84F9-4A34-9E61-0B7AC27893AE
005202403191005
008240319s2020 xxk eng
0091 0
020 |a9781789954326|c2254000
039|y20240319100513|zlinhnm
082 |a005|bCHM
100 |aChmel, Marek
245 |aSQL server 2019 administrator's guide : |ba definitive guide for DBAs to implement, monitor, and maintain enterprise database solutions / |cMarek Chmel, Vladimír Mužný
250 |aSecond edition
260 |aBirmingham : |bPackt Publishing, |c2020
300 |axi, 522 p. : |bill. ; |c25 cm.
500 |aIncludes index
520 |aThis book will give you all the information you need to become an expert database administrator and master the administrative aspects of SQL Server 2019. From setting up and configuring your SQL Server instance to fine-tuning your database, this extensive guide will teach you the nitty-gritty of SQL Server 2019 administration
650|aDatabase design
650|aSQL (Computer program language)
700 |aMužný, Vladimír
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02646
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 3/18.3.240002thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02646 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005 CHM Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI