DDC 628
Nhan đề Environmental flotation engineering / Editors: Lawrence K. Wang ... [et al.]
Thông tin xuất bản Cham, Switzerland : Springer, 2021
Mô tả vật lý xiv, 433 p. : ill. (some color) ; 24 cm.
Tùng thư Handbook of environmental engineering 21
Phụ chú Includes index
Tóm tắt This volume covers topics on humanitarian engineering education of the Lenox Institute of Water Technology and recent advances in potable water and wastewater flotation processes. The specific advancements covered include: chemical coagulation and precipitation enhancements, first wave of flotation advancement for potable water treatment, second wave of flotation technology advancement for wastewater treatment, innovative circular gravity flotation, fiber detection, fiber separation, independent physicochemical wastewater treatment systems, primary flotation clarification, secondary flotation clarification, tertiary treatment, activated sludge and flotation wastewater treatment, cold weather wastewater conditions, operation and performance of the AquaDAF process system, operation and performance of the Clari-DAF process system, water purification, spectrophotometric determination of dissolved proteins, biological and physicochemical sequencing batch reactors, and sedimentation and flotation comparisons. The book will be of value to advanced undergraduate and graduate students, to designers of flotation systems, and to scientists and researchers
Thuật ngữ chủ đề Wastewater treatment
Thuật ngữ chủ đề Flotation engineering
Thuật ngữ chủ đề Environmental engineering
Tác giả(bs) CN Wang, Lawrence K.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02643
00000000nam#a2200000u##4500
00153909
00222
0044B43516E-A255-4BD6-9CD7-5BD7FE2DE2C9
005202402231458
008240223s2021 xxu eng
0091 0
020 |a9783030551599|c5194000
039|y20240223145819|zlinhnm
082 |a628|bENV
245 |aEnvironmental flotation engineering / |cEditors: Lawrence K. Wang ... [et al.]
260 |aCham, Switzerland : |bSpringer, |c2021
300 |axiv, 433 p. : |bill. (some color) ; |c24 cm.
490 |aHandbook of environmental engineering 21
500 |aIncludes index
520 |aThis volume covers topics on humanitarian engineering education of the Lenox Institute of Water Technology and recent advances in potable water and wastewater flotation processes. The specific advancements covered include: chemical coagulation and precipitation enhancements, first wave of flotation advancement for potable water treatment, second wave of flotation technology advancement for wastewater treatment, innovative circular gravity flotation, fiber detection, fiber separation, independent physicochemical wastewater treatment systems, primary flotation clarification, secondary flotation clarification, tertiary treatment, activated sludge and flotation wastewater treatment, cold weather wastewater conditions, operation and performance of the AquaDAF process system, operation and performance of the Clari-DAF process system, water purification, spectrophotometric determination of dissolved proteins, biological and physicochemical sequencing batch reactors, and sedimentation and flotation comparisons. The book will be of value to advanced undergraduate and graduate students, to designers of flotation systems, and to scientists and researchers
650|aWastewater treatment
650|aFlotation engineering
650|aEnvironmental engineering
700 |aWang, Lawrence K.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02643
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 2/22.2.240002thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02643 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 628 ENV Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI