DDC 363.728
Tác giả CN Ghosh, Sadhan Kumar
Nhan đề Sustainable management of wastes through co-processing / Sadhan Kumar Ghosh, Ulhas V. Parlikar, Kare Helge Karstensen
Thông tin xuất bản Singapore : Springer, 2022
Mô tả vật lý xii, 374 p. : ill. (some color) ; 24 cm.
Tóm tắt This book is the first comprehensive book in the world on co-processing of wastes as Alternative Fuels and Raw materials (AFRs) in cement kilns. It discusses how AFR from wastes can play an important role in contributing toward reducing the use of fossil fuel and costs while conserving natural resources, lowering global CO2 emissions, and reducing the need for landfills
Thuật ngữ chủ đề Factory and trade waste
Thuật ngữ chủ đề Industrial Waste
Tác giả(bs) CN Karstensen, Kare Helge
Tác giả(bs) CN Parlikar, Ulhas V.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02640
00000000nam#a2200000u##4500
00153906
00222
004D0AE8411-566E-477C-85A4-A6BC1AFBC653
005202402230954
008240223s2022 xxu eng
0091 0
020 |a9789811660757|c3848000
039|a20240223095438|blinhnm|y20240223092327|zlinhnm
082 |a363.728|bGHO
100 |aGhosh, Sadhan Kumar
245 |aSustainable management of wastes through co-processing / |cSadhan Kumar Ghosh, Ulhas V. Parlikar, Kare Helge Karstensen
260 |aSingapore : |bSpringer, |c2022
300 |axii, 374 p. : |bill. (some color) ; |c24 cm.
520 |aThis book is the first comprehensive book in the world on co-processing of wastes as Alternative Fuels and Raw materials (AFRs) in cement kilns. It discusses how AFR from wastes can play an important role in contributing toward reducing the use of fossil fuel and costs while conserving natural resources, lowering global CO2 emissions, and reducing the need for landfills
650|aFactory and trade waste
650|aIndustrial Waste
700 |aKarstensen, Kare Helge
700 |aParlikar, Ulhas V.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02640
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 2/22.2.240005thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02640 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 363.728 GHO Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI