DDC 959.7
Nhan đề Nhật ký xây dựng khu tưởng niệm các liệt sĩ E207 ấp Đá Biên - xã Thạch Phước - huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An : Lưu hành nội bộ / Ban liên lạc E207
Thông tin xuất bản Long An, 2023
Mô tả vật lý 55 tr. : minh họa màu ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trung Đoàn 207 - Quân Khu 8
Tóm tắt Giới thiệu quá trình xây dựng và khánh thành công trình tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 207; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của ban liên lạc Trung đoàn 207 Quân khu 8
Thuật ngữ chủ đề Anh hùng liệt sĩ
Từ khóa tự do Khu tưởng niệm
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07271
00000000nam#a2200000ui#4500
00153826
00212
004F12D510C-5E9F-41BB-94A1-A81DAB842AFE
005202311221021
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231122102107|blinhnm|y20231122102031|zlinhnm
082 |a959.7|bXÂY
245 |aNhật ký xây dựng khu tưởng niệm các liệt sĩ E207 ấp Đá Biên - xã Thạch Phước - huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An : |bLưu hành nội bộ / |cBan liên lạc E207
260 |aLong An, |c2023
300 |a55 tr. : |bminh họa màu ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trung Đoàn 207 - Quân Khu 8
520 |aGiới thiệu quá trình xây dựng và khánh thành công trình tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 207; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của ban liên lạc Trung đoàn 207 Quân khu 8
650|aAnh hùng liệt sĩ
653 |aKhu tưởng niệm
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07271
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 11/22.11.230001thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07271 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7 XÂY Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI