DDC 808.042
Nhan đề Prepare for IELTS. skills and strategies Book 2, Reading and writinng :
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 221 p. : ill. ; 29 cm.
Tùng thư Insearch English
Tóm tắt Tập trung vào các kỹ năng đọc và viết, giúp học viên thực hành và tự kiểm tra phản xạ cũng như sự tiến bộ của chính mình qua từng phần
Thuật ngữ chủ đề English language
Từ khóa tự do IELTS
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02619-21
00000000nam#a2200000u##4500
00153824
00222
00491587752-17F6-421E-ABA7-A7B39BE82335
005202311071425
008231107s2017 vm eng
0091 0
020 |a978-604-58-6435-7|c110000
039|y20231107142535|zlinhnm
082 |a808.042|bPRE (2)
245 |aPrepare for IELTS. |nBook 2, |pReading and writinng : |bskills and strategies
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a221 p. : |bill. ; |c29 cm.
490 |aInsearch English
520 |aTập trung vào các kỹ năng đọc và viết, giúp học viên thực hành và tự kiểm tra phản xạ cũng như sự tiến bộ của chính mình qua từng phần
650|aEnglish language
653 |aIELTS
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02619-21
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 11/2.11.230001thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02619 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 PRE (2) Sách Ngoại Văn 1
2 NV02620 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 PRE (2) Sách Ngoại Văn 2
3 NV02621 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 PRE (2) Sách Ngoại Văn 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI