DDC 808.042
Nhan đề Prepare for IELTS. skills and strategies Book 1, Listening and speaking :
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 166 p. : ill. ; 29 cm.
Tùng thư Insearch English
Tóm tắt Tập trung vào các kỹ năng nghe-nói, giúp học viên thực hành và tự kiểm tra phản xạ cũng như sự tiến bộ của chính mình qua từng phần
Thuật ngữ chủ đề English language
Từ khóa tự do IELTS
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02616-8
00000000nam#a2200000u##4500
00153823
00222
00474454556-A9E6-4557-B972-4717AD0D4CC1
005202311071419
008231107s2017 vm eng
0091 0
020 |a978-604-58-6434-0|c88000
039|a20231107141914|blinhnm|y20231107141824|zlinhnm
082 |a808.042|bPRE (1)
245 |aPrepare for IELTS. |nBook 1, |pListening and speaking : |bskills and strategies
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a166 p. : |bill. ; |c29 cm.
490 |aInsearch English
520 |aTập trung vào các kỹ năng nghe-nói, giúp học viên thực hành và tự kiểm tra phản xạ cũng như sự tiến bộ của chính mình qua từng phần
650|aEnglish language
653 |aIELTS
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02616-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 11/2.11.230012thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02616 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 PRE (1) Sách Ngoại Văn 1
2 NV02617 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 PRE (1) Sách Ngoại Văn 2
3 NV02618 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 PRE (1) Sách Ngoại Văn 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI