DDC 526.0285
Nhan đề Bản đồ & công nghệ hiện đại trong thành lập bản đồ / Trần Đình Trọng (chủ biên) ... [et al.]
Nhan đề khác Bản đồ và công nghệ hiện đại trong thành lập bản đồ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 144 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Cung cấp các kiến thức về bản đồ, một số công nghệ hiện đại được ứng dụng trong thành lập bản đồ bằng công nghệ GNSS, công nghệ LIDAR, công nghệ viễn thám, công nghệ máy bay không người lái UAV. Các kiến thức liên quan tới hệ toạ độ - độ cao VN2000,...
Thuật ngữ chủ đề Tài liệu nội sinh
Thuật ngữ chủ đề Bản đồ
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ
Tác giả(bs) CN Lương, Ngọc Dũng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Huệ
Tác giả(bs) CN Đặng, Diệu Huệ
Tác giả(bs) CN Khúc, Thành Đông
Tác giả(bs) CN Phạm, Chinh Thảo
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Trọng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT92026-52
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07202-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00153651
00212
004E8446A7B-CF4C-49AF-8660-5C5C97D7C4BF
005202309280922
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048266493|c95000
039|a20230928092237|blinhnm|y20230928091221|zlinhnm
082 |a526.0285|bTR-T
245 |aBản đồ & công nghệ hiện đại trong thành lập bản đồ / |cTrần Đình Trọng (chủ biên) ... [et al.]
246|aBản đồ và công nghệ hiện đại trong thành lập bản đồ
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a144 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aCung cấp các kiến thức về bản đồ, một số công nghệ hiện đại được ứng dụng trong thành lập bản đồ bằng công nghệ GNSS, công nghệ LIDAR, công nghệ viễn thám, công nghệ máy bay không người lái UAV. Các kiến thức liên quan tới hệ toạ độ - độ cao VN2000,...
650|aTài liệu nội sinh
650|aBản đồ
650|aCông nghệ
700|aLương, Ngọc Dũng
700|aTrần, Thị Huệ
700|aĐặng, Diệu Huệ
700|aKhúc, Thành Đông
700|aPhạm, Chinh Thảo
700|aTrần, Đình Trọng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT92026-52
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07202-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang9/27.9.230002thumbimage.jpg
890|a30|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT92033 Kho giáo trình - Tầng 5 526.0285 TR-T Sách Tiếng Việt 11
2 GT92034 Kho giáo trình - Tầng 5 526.0285 TR-T Sách Tiếng Việt 12
3 GT92035 Kho giáo trình - Tầng 5 526.0285 TR-T Sách Tiếng Việt 13
4 GT92036 Kho giáo trình - Tầng 5 526.0285 TR-T Sách Tiếng Việt 14
5 GT92037 Kho giáo trình - Tầng 5 526.0285 TR-T Sách Tiếng Việt 15
6 GT92038 Kho giáo trình - Tầng 5 526.0285 TR-T Sách Tiếng Việt 16
7 GT92039 Kho giáo trình - Tầng 5 526.0285 TR-T Sách Tiếng Việt 17
8 GT92040 Kho giáo trình - Tầng 5 526.0285 TR-T Sách Tiếng Việt 18
9 GT92041 Kho giáo trình - Tầng 5 526.0285 TR-T Sách Tiếng Việt 19
10 GT92042 Kho giáo trình - Tầng 5 526.0285 TR-T Sách Tiếng Việt 20
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI