DDC 759.9597
Tác giả CN Đặng, Thị Phong Lan
Nhan đề Hoạ sĩ Đặng Quý Khoa / Biên soạn: Đặng Thị Phong Lan, Mã Thanh Cao
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 147 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23x25 cm.
Tóm tắt Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác và một số tác phẩm hội hoạ của hoạ sĩ Đặng Quý Khoa
Thuật ngữ chủ đề Tác phẩm
Thuật ngữ chủ đề Hội họa
Thuật ngữ chủ đề Cuộc đời
Tác giả(bs) CN Mã, Thanh Cao
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07196
00000000nam#a2200000ui#4500
00153366
00212
004E744C080-7EF0-439C-A76D-0FD67093EFEB
005202308081635
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043705348
039|y20230808163535|zlinhnm
082 |a759.9597|bĐĂ-L
100 |aĐặng, Thị Phong Lan
245 |aHoạ sĩ Đặng Quý Khoa / |cBiên soạn: Đặng Thị Phong Lan, Mã Thanh Cao
260 |aHà Nội : |bMỹ thuật, |c2022
300 |a147 tr. : |bảnh, tranh vẽ ; |c23x25 cm.
520 |aGiới thiệu tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác và một số tác phẩm hội hoạ của hoạ sĩ Đặng Quý Khoa
650|aTác phẩm
650|aHội họa
650|aCuộc đời
700 |aMã, Thanh Cao
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07196
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang5/8.5.230003thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07196 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 759.9597 ĐĂ-L Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI