DDC 620.107
Nhan đề Tuyển tập công trình khoa học hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội, 02-03/12/2022 Tập 2, Cơ học thuỷ khí, cơ học tính toán,... :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022
Mô tả vật lý 688 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Cơ học Việt Nam
Phụ chú Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt Gồm các báo cáo khoa học về động lực học và điều khiển, cơ học thuỷ khí, cơ học tính toán, cơ học máy: Nâng cao chất lượng điều khiển cơ cấu gimbal hai trục bằng bộ điều khiển mờ Fuzzy - PID, đáp ứng tần số của dầm Timoshenko áp điện có vết nứt chịu tải trọng di động, tổng hợp luật điều khiển hợp thể điều khiển ổn định hệ con lắc ngược xoay dựa trên phương pháp ADAR...
Thuật ngữ chủ đề Công trình khoa học
Thuật ngữ chủ đề Cơ học chất khí
Thuật ngữ chủ đề Cơ học chất lỏng
Thuật ngữ chủ đề Cơ học ứng dụng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07192
00000000nam#a2200000ui#4500
00153364
00212
004C91A9B41-41BD-413A-94D5-383B674CA026
005202308081429
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043570854
039|a20230808142953|blinhnm|y20230808142732|zlinhnm
082 |a620.107|bTUY (2)
245 |aTuyển tập công trình khoa học hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI. |nTập 2, |pCơ học thuỷ khí, cơ học tính toán,... : |bHà Nội, 02-03/12/2022
260 |aHà Nội : |bKhoa học Tự nhiên và Công nghệ, |c2022
300 |a688 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội Cơ học Việt Nam
500|aThư mục cuối mỗi bài
520 |aGồm các báo cáo khoa học về động lực học và điều khiển, cơ học thuỷ khí, cơ học tính toán, cơ học máy: Nâng cao chất lượng điều khiển cơ cấu gimbal hai trục bằng bộ điều khiển mờ Fuzzy - PID, đáp ứng tần số của dầm Timoshenko áp điện có vết nứt chịu tải trọng di động, tổng hợp luật điều khiển hợp thể điều khiển ổn định hệ con lắc ngược xoay dựa trên phương pháp ADAR...
650|aCông trình khoa học
650|aCơ học chất khí
650|aCơ học chất lỏng
650|aCơ học ứng dụng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07192
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 8/8.8.230005thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07192 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.107 TUY (2) Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI