DDC 620.105
Nhan đề Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội, 02-03/12/2022 Tập 1, Cơ học vật rắn biến dạng :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022
Mô tả vật lý 606 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Cơ học Việt Nam
Phụ chú Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt Gồm các bài báo cáo khoa học về lĩnh vực cơ học vật rắn biến dạng, cơ học đất, đá và môi trường rời, trí tuệ nhân tạo trong cơ học, các vấn đề giảng dạy và bồi dưỡng cơ học: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sợi thép gia cường đến sức kháng uốn của bê tông tính năng cao, nghiệm chính xác cho bài toán dao động cưỡng bức của dầm nano FGM với các điều kiện biên khác nhau, hệ số dẫn nhiệt và các trường hợp vi mô trong vật liệu composite cốt liệu cầu hoặc tròn có mặt tiếp xúc hoàn hảo dạng Kapitza...
Thuật ngữ chủ đề Cơ học chất rắn
Thuật ngữ chủ đề Biến dạng
Thuật ngữ chủ đề Công trình khoa học
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07191
00000000nam#a2200000ui#4500
00153363
00212
0047833B274-A897-41A7-8C8E-9805BCB254EC
005202308081429
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043570847
039|a20230808142917|blinhnm|c20230808105032|dlinhnm|y20230808102301|zlinhnm
082 |a620.105|bTUY (1)
245 |aTuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI. |nTập 1, |pCơ học vật rắn biến dạng : |bHà Nội, 02-03/12/2022
260 |aHà Nội : |bKhoa học Tự nhiên và Công nghệ, |c2022
300 |a606 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội Cơ học Việt Nam
500|aThư mục cuối mỗi bài
520 |aGồm các bài báo cáo khoa học về lĩnh vực cơ học vật rắn biến dạng, cơ học đất, đá và môi trường rời, trí tuệ nhân tạo trong cơ học, các vấn đề giảng dạy và bồi dưỡng cơ học: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sợi thép gia cường đến sức kháng uốn của bê tông tính năng cao, nghiệm chính xác cho bài toán dao động cưỡng bức của dầm nano FGM với các điều kiện biên khác nhau, hệ số dẫn nhiệt và các trường hợp vi mô trong vật liệu composite cốt liệu cầu hoặc tròn có mặt tiếp xúc hoàn hảo dạng Kapitza...
650|aCơ học chất rắn
650|aBiến dạng
650|aCông trình khoa học
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07191
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 8/8.8.230004thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07191 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.105 TUY (1) Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI