DDC 720.47
Nhan đề Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam / GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng (chủ biên) ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 485 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày ngắn gọn các cơ sở khoa học của các giải pháp thiết kế công trình xanh và hướng dẫn các giải pháp thiết kế, xây dựng cụ thể đối với các công trình xanh
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc xanh
Thuật ngữ chủ đề Nhà ở
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt Anh
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Đăng
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hải Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Muôn
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK07184-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00153300
00212
004E25B940F-C209-4865-9084-188B7D762D84
005202305101534
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a978604820831|c228000
039|a20230510153438|blinhnm|y20230510150528|zlinhnm
082 |a720.47|bCAC
245 |aCác giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam / |cGS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng (chủ biên) ... [et al.]
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2016
300 |a485 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aTrình bày ngắn gọn các cơ sở khoa học của các giải pháp thiết kế công trình xanh và hướng dẫn các giải pháp thiết kế, xây dựng cụ thể đối với các công trình xanh
650|aKiến trúc xanh
650|aNhà ở
700 |aNguyễn, Việt Anh
700 |aPhạm, Ngọc Đăng
700 |aPhạm, Thị Hải Hà
700|aNguyễn, Văn Muôn
852 |aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK07184-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang5/10.5.230003thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07184 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 CAC Sách Tiếng Việt 1
2 TK07185 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 CAC Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI