DDC 332.6324
Tác giả CN Đặng, Thị Hồng Duyên
Nhan đề Hướng dẫn đồ án môn học Lập và đánh giá hiệu quả tài chính phương án đầu tư phát triển bất động sản / ThS. Đặng Thị Hồng Duyên (chủ biên), ThS. Nguyễn Đức Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 120 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn lập và phân tích đánh giá hiệu quả tài chính một bất động sản cụ thể
Thuật ngữ chủ đề Bất động sản
Thuật ngữ chủ đề Đầu tư
Môn học Kinh tế bất động sản
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Thành
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(22): GT91702-23
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07117-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00152952
00212
004D82104AE-FA41-416E-862B-E668A11748BF
005202303281528
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048268749|c81000
039|a20230328153013|blinhnm|y20230201154315|zlinhnm
082 |a332.6324|bNG-D
100 |aĐặng, Thị Hồng Duyên
245 |aHướng dẫn đồ án môn học Lập và đánh giá hiệu quả tài chính phương án đầu tư phát triển bất động sản / |cThS. Đặng Thị Hồng Duyên (chủ biên), ThS. Nguyễn Đức Thành
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a120 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aHướng dẫn lập và phân tích đánh giá hiệu quả tài chính một bất động sản cụ thể
650|aBất động sản
650|aĐầu tư
690 |aKinh tế bất động sản
700 |aNguyễn, Đức Thành
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(22): GT91702-23
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07117-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang2/1.2.230001thumbimage.jpg
890|a25|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07117 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 332.6324 NG-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK07118 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 332.6324 NG-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK07119 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 332.6324 NG-D Sách Tiếng Việt 3
4 GT91702 Kho giáo trình - Tầng 5 332.6324 NG-D Sách Tiếng Việt 4
5 GT91703 Kho giáo trình - Tầng 5 332.6324 NG-D Sách Tiếng Việt 5
6 GT91704 Kho giáo trình - Tầng 5 332.6324 NG-D Sách Tiếng Việt 6
7 GT91705 Kho giáo trình - Tầng 5 332.6324 NG-D Sách Tiếng Việt 7
8 GT91706 Kho giáo trình - Tầng 5 332.6324 NG-D Sách Tiếng Việt 8
9 GT91707 Kho giáo trình - Tầng 5 332.6324 NG-D Sách Tiếng Việt 9
10 GT91708 Kho giáo trình - Tầng 5 332.6324 NG-D Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI