DDC 333.3322
Nhan đề Hướng dẫn làm bài tập lớn môn học Quản lý và khai thác công trình bất động sản / ThS. Đỗ Hữu Khoa (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 60 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn sinh viên thành thạo trong việc lập phương án quản lý và khai thác một công trình bất động sản cụ thể
Thuật ngữ chủ đề Bất động sản
Thuật ngữ chủ đề Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Khai thác
Môn học Quản lý Bất động sản
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Hồng Duyên
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hữu Khoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thúy
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT91655-701
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07114-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00152951
00212
004934A14F7-9471-4F73-BDF8-0F101159F24A
005202302011545
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048268732|c48000
039|a20230201154616|blinhnm|c20230201153054|dlinhnm|y20230201152036|zlinhnm
082 |a333.3322|bHƯƠ
245 |aHướng dẫn làm bài tập lớn môn học Quản lý và khai thác công trình bất động sản / |cThS. Đỗ Hữu Khoa (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a60 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aHướng dẫn sinh viên thành thạo trong việc lập phương án quản lý và khai thác một công trình bất động sản cụ thể
650|aBất động sản
650|aQuản lý
650|aKhai thác
690 |aQuản lý Bất động sản
700 |aĐặng, Thị Hồng Duyên
700 |aĐỗ, Hữu Khoa
700 |aNguyễn, Đức Thành
700|aNguyễn, Thị Thúy
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT91655-701
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07114-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang2/1.2.230002thumbimage.jpg
890|a50|b9|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT91655 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 HƯƠ Sách Tiếng Việt 31
2 GT91656 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 HƯƠ Sách Tiếng Việt 32
3 GT91657 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 HƯƠ Sách Tiếng Việt 33
4 GT91658 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 HƯƠ Sách Tiếng Việt 34
5 GT91659 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 HƯƠ Sách Tiếng Việt 35
6 GT91660 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 HƯƠ Sách Tiếng Việt 36
7 GT91661 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 HƯƠ Sách Tiếng Việt 37
8 GT91662 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 HƯƠ Sách Tiếng Việt 38
9 GT91663 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 HƯƠ Sách Tiếng Việt 39 Hạn trả:04-08-2023
10 GT91664 Kho giáo trình - Tầng 5 333.3322 HƯƠ Sách Tiếng Việt 40
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI