DDC 307.126
Nhan đề Không gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi / Trần Minh Tùng (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 279 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc dân dụng
Phụ chú Thư mục: tr. 260-279
Tóm tắt Gồm nhiều nghiên cứu thành phần về không gian công cộng tại các khu đô thị mới từ những năm cuối thể kỷ XX đến nay, so sánh, đối chiếu các khu đô thị mới với mô hình khu tập thể xây dựng phổ biến trong giai đoạn 1954-1986 và kiến tạo mô hình khu đô thị mới
Thuật ngữ chủ đề Khu đô thị
Thuật ngữ chủ đề Không gian công cộng
Tác giả(bs) CN Chu Ngọc Huyền
Tác giả(bs) CN Phan Tiến Hậu
Tác giả(bs) CN Trần Minh Tùng
Tác giả(bs) CN Phạm Thùy Linh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Hưng
Tác giả(bs) CN Trần Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Bảo Châu
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Mỹ Lan
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK07109-13
00000000nam#a2200000ui#4500
00152813
00212
00423331765-A67D-4B6D-B22B-94F89DD528EE
005202301090902
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048245351|c289000
039|a20230109090218|blinhnm|y20230109085835|zlinhnm
082 |a307.126|bKHÔ
245 |aKhông gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi / |cTrần Minh Tùng (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a279 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc dân dụng
500|aThư mục: tr. 260-279
520 |aGồm nhiều nghiên cứu thành phần về không gian công cộng tại các khu đô thị mới từ những năm cuối thể kỷ XX đến nay, so sánh, đối chiếu các khu đô thị mới với mô hình khu tập thể xây dựng phổ biến trong giai đoạn 1954-1986 và kiến tạo mô hình khu đô thị mới
650|aKhu đô thị
650|aKhông gian công cộng
700 |aChu Ngọc Huyền
700 |aPhan Tiến Hậu
700 |aTrần Minh Tùng
700|aPhạm Thùy Linh
700|aNguyễn Thành Hưng
700|aTrần Anh Tuấn
700|aHuỳnh Thị Bảo Châu
700|aPhạm Thị Mỹ Lan
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK07109-13
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang1/huong09.01.230001thumbimage.jpg
890|a5|b0|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07109 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.126 KHÔ Sách Tiếng Việt 1
2 TK07110 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.126 KHÔ Sách Tiếng Việt 2
3 TK07111 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.126 KHÔ Sách Tiếng Việt 3
4 TK07112 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.126 KHÔ Sách Tiếng Việt 4
5 TK07113 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.126 KHÔ Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI