DDC 307.12
Tác giả CN Trần Minh Tùng
Nhan đề Quá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch đô thị / Trần Minh Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 216 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tùng thư Chân dung một Hà Nội
Phụ chú Thư mục: tr. 209-214
Tóm tắt Tập hợp những chuyên đề nhỏ liên quan và xoay quanh các hoạt động kiến tạo và quy hoạch đô thị Hà Nội được thể hiện theo một diễn tiến thời gian, chủ yếu từ năm 1954 đến nay
Thuật ngữ chủ đề Quy hoạch đô thị
Tên vùng địa lý Hà Nội
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK07104-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00152812
00212
004624388DA-CAF1-4659-B336-9D370436D4CC
005202301090850
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786048220112|c109000
039|a20230109085330|bhuongpt|y20230106160859|zlinhnm
082 |a307.12|bTR-T
100 |aTrần Minh Tùng
245 |aQuá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch đô thị / |cTrần Minh Tùng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2016
300 |a216 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
490 |aChân dung một Hà Nội
500 |aThư mục: tr. 209-214
520 |aTập hợp những chuyên đề nhỏ liên quan và xoay quanh các hoạt động kiến tạo và quy hoạch đô thị Hà Nội được thể hiện theo một diễn tiến thời gian, chủ yếu từ năm 1954 đến nay
650|aQuy hoạch đô thị
651|aHà Nội
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK07104-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang1/huong09.01.230003thumbimage.jpg
890|a5|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07104 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.12 TR-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07105 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.12 TR-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07106 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.12 TR-T Sách Tiếng Việt 3
4 TK07107 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.12 TR-T Sách Tiếng Việt 4
5 TK07108 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.12 TR-T Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI