DDC 307.76
Tác giả CN Trần Minh Tùng
Nhan đề Khu đô thị mới - Từ nguyên gốc lý thuyết đến biến thể thực tế / Trần Minh Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 400 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc dân dụng
Tóm tắt Tổng quan về bối cảnh, phương pháp và cấu trúc tiếp cận mô hình khu đô thị mới tại Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển mô hình khu đô thị mới trong 30 năm đổi mới tại Việt Nam. Phân tích các giá trị của một khu đô thị mới trong thành phố và trên thị trường; những biến thể của khu đô thị mới theo định danh và theo quy mô; định tính và định lượng vốn xã hội các khu đô thị mới...
Thuật ngữ chủ đề Lý thuyết
Thuật ngữ chủ đề Thực tế
Thuật ngữ chủ đề Khu đô thị
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK07099-103
00000000nam#a2200000ui#4500
00152811
00212
004A4A3A5A7-2AB2-4E6A-9A60-43EA40516610
005202301090852
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048224196|c258000
039|a20230109085444|bhuongpt|c20230106161131|dlinhnm|y20230106160012|zlinhnm
082 |a307.76|bTR-T
100 |aTrần Minh Tùng
245 |aKhu đô thị mới - Từ nguyên gốc lý thuyết đến biến thể thực tế / |cTrần Minh Tùng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2018
300 |a400 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc dân dụng
520 |aTổng quan về bối cảnh, phương pháp và cấu trúc tiếp cận mô hình khu đô thị mới tại Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển mô hình khu đô thị mới trong 30 năm đổi mới tại Việt Nam. Phân tích các giá trị của một khu đô thị mới trong thành phố và trên thị trường; những biến thể của khu đô thị mới theo định danh và theo quy mô; định tính và định lượng vốn xã hội các khu đô thị mới...
650|aLý thuyết
650|aThực tế
650|aKhu đô thị
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK07099-103
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang1/huong09.01.230002thumbimage.jpg
890|a5|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07099 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.76 TR-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07100 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.76 TR-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07101 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.76 TR-T Sách Tiếng Việt 3
4 TK07102 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.76 TR-T Sách Tiếng Việt 4
5 TK07103 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.76 TR-T Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI