DDC 711.58
Tác giả CN Trần Minh Tùng
Nhan đề Khu đô thị mới tại Hà Nội - Hai thập kỷ nhìn lại một mô hình / Trần Minh Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 306 tr. : minh hoạ ; 21 cm.
Tùng thư Chân dung một Hà Nội
Phụ chú Thư mục: tr. 283-295 ; Phụ lục: tr. 296-304
Tóm tắt Giới thiệu các vấn đề liên quan đến quá trình khởi tạo và phát triển mô hình khu đô thị mới tại Hà Nội: Chính sách và thực tế phát triển nhà ở đô thị, lý thuyết đơn vị và những tiểu khu nhà ở, dẫn nhập mô hình khu đô thị mới vào thành phố, những ván bài kinh tế mang tên khu đô thị mới...
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc
Thuật ngữ chủ đề Khu đô thị
Tên vùng địa lý Hà Nội
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK07094-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00152810
00212
00427DA4245-643D-4C6A-82E7-448BA35F6123
005202301090849
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a978604822010|c149000
039|a20230109085222|bhuongpt|c20230106151204|dlinhnm|y20230106103854|zlinhnm
082 |a711.58|bTR-T
100 |aTrần Minh Tùng
245 |aKhu đô thị mới tại Hà Nội - Hai thập kỷ nhìn lại một mô hình / |cTrần Minh Tùng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2016
300 |a306 tr. : |bminh hoạ ; |c21 cm.
490 |aChân dung một Hà Nội
500 |aThư mục: tr. 283-295 ; Phụ lục: tr. 296-304
520 |aGiới thiệu các vấn đề liên quan đến quá trình khởi tạo và phát triển mô hình khu đô thị mới tại Hà Nội: Chính sách và thực tế phát triển nhà ở đô thị, lý thuyết đơn vị và những tiểu khu nhà ở, dẫn nhập mô hình khu đô thị mới vào thành phố, những ván bài kinh tế mang tên khu đô thị mới...
650|aKiến trúc
650|aKhu đô thị
651|aHà Nội
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK07094-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang1/huong09.01.230004thumbimage.jpg
890|a5|b0|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07094 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 TR-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07095 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 TR-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07096 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 TR-T Sách Tiếng Việt 3
4 TK07097 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 TR-T Sách Tiếng Việt 4
5 TK07098 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 TR-T Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI