DDC 729.28
Nhan đề Giáo trình hệ thống kiểm soát môi trường công trình. Tập 2, Chiếu sáng trong công trình và thiết kế thụ động / Nguyễn Thị Khánh Phương ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 209 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 206-209
Tóm tắt Giới thiệu các phương pháp tính toán và thiết kế chiếu sáng theo các chỉ số đánh giá chiếu sáng tự nhiên "động", các kỹ thuật tích hợp kiểm soát, điều khiển chiếu sáng, các chỉ số đánh giá tầm nhìn trong thiết kế cửa lấy sáng. Hướng dẫn thực hành thiết kế thụ động cho ba thể loại công trình: sử dụng thông gió tự nhiên, sử dụng hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí và sử dụng chế độ hỗn hợp
Thuật ngữ chủ đề Chiếu sáng
Thuật ngữ chủ đề Điều hòa không khí
Thuật ngữ chủ đề Thông gió
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Khánh Phương
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Hải Hà
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Bảo
Tác giả(bs) CN Đỗ Thành Công
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT91558-654
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07091-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00152809
00211
004735EA91C-5783-4478-B615-1935AC3B4657
005202301091021
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230109102412|bhuongpt|c20230106101218|dlinhnm|y20230106100922|zlinhnm
082 |a729.28|bGIA
245 |aGiáo trình hệ thống kiểm soát môi trường công trình. |nTập 2, |pChiếu sáng trong công trình và thiết kế thụ động / |cNguyễn Thị Khánh Phương ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a209 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500|aThư mục: tr. 206-209
520 |aGiới thiệu các phương pháp tính toán và thiết kế chiếu sáng theo các chỉ số đánh giá chiếu sáng tự nhiên "động", các kỹ thuật tích hợp kiểm soát, điều khiển chiếu sáng, các chỉ số đánh giá tầm nhìn trong thiết kế cửa lấy sáng. Hướng dẫn thực hành thiết kế thụ động cho ba thể loại công trình: sử dụng thông gió tự nhiên, sử dụng hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí và sử dụng chế độ hỗn hợp
650|aChiếu sáng
650|aĐiều hòa không khí
650|aThông gió
700 |aNguyễn Thị Khánh Phương
700 |aPhạm Thị Hải Hà
700 |aTrần Quốc Bảo
700|aĐỗ Thành Công
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT91558-654
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07091-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang12/28.12.220001thumbimage.jpg
890|a100|b246|c1|d37
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07091 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.28 GIA Giáo trình 1
2 GT91575 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 GIA Giáo trình 21 Hạn trả:22-08-2024
3 GT91589 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 GIA Giáo trình 35 Hạn trả:05-08-2024
4 TK07092 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.28 GIA Giáo trình 2
5 TK07093 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.28 GIA Giáo trình 3
6 GT91558 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 GIA Giáo trình 4 Hạn trả:26-08-2024
7 GT91559 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 GIA Giáo trình 5 Hạn trả:17-10-2024
8 GT91560 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 GIA Giáo trình 6 Hạn trả:26-08-2024
9 GT91561 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 GIA Giáo trình 7 Hạn trả:02-05-2024
10 GT91562 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 GIA Giáo trình 8 Hạn trả:21-10-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI