DDC 344
Nhan đề Cẩm nang doanh nghiệp về vệ sinh an toàn thực vật (SPS) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong các FTA / Biên soạn Trần Thị Thanh Hoa ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công thương, 2022
Mô tả vật lý 260 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 250-260
Phụ chú ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Sở Công Thương
Tóm tắt Bao gồm những thông tin cơ bản về các cam kết SPS trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam sau khi các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP có hiệu lực; quy định SPS của các nước thành viên tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với hàng nông sản nhập khẩu
Thuật ngữ chủ đề An toàn thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Kiểm dịch động vật
Thuật ngữ chủ đề Kiểm dịch thực vật
Thuật ngữ chủ đề Vệ sinh thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Xuất nhập khẩu
Tác giả(bs) CN Trần Thị Thanh Hoa
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07087
00000000nam#a2200000ui#4500
00152733
00212
004BA82D652-D606-408E-B40B-3119E2A63438
005202212290938
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221229093852|blinhnm|c20221221155237|dhuongpt|y20221221151531|zlinhnm
082 |a344|bCÂM
245 |aCẩm nang doanh nghiệp về vệ sinh an toàn thực vật (SPS) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong các FTA / |cBiên soạn Trần Thị Thanh Hoa ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bNxb. Công thương, |c2022
300 |a260 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 250-260
500|aĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Sở Công Thương
520 |aBao gồm những thông tin cơ bản về các cam kết SPS trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam sau khi các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP có hiệu lực; quy định SPS của các nước thành viên tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với hàng nông sản nhập khẩu
650|aAn toàn thực phẩm
650|aKiểm dịch động vật
650|aKiểm dịch thực vật
650|aVệ sinh thực phẩm
650|aXuất nhập khẩu
700 |aTrần Thị Thanh Hoa
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07087
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang12/huong21.12.220004thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07087 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344 CÂM Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI