DDC 720
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Kiến trúc: Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản và cao đẳng kiến trúc/ GS.TS.KTS.NGƯT. Nguyễn Đức Thiềm, PGS.TS.KTS. Phạm Đình Việt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây Dựng, 2005
Mô tả vật lý 277 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày những khái niệm chung về kiến trúc; kiến thức cơ bản về kiến trúc nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp, cấu tạo nhà và công trình
Từ khóa tự do Nhà công cộng
Từ khóa tự do Nhà công nghiệp
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Nhà ở
Tác giả(bs) CN Phạm Đình Việt
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(192): GT61495-686
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02030-2
00000000nam#a2200000ua#4500
001525
00211
004B15FCF0C-9595-49F1-8EDE-F68D790C3BFE
005202204201019
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c46000
039|a20220420101941|blinhnm|c20220420101911|dlinhnm|y20160831104827|zhoadt
041 |aVie
082 |a720|bNG-T
100 |aNguyễn Đức Thiềm|cGS.TS.KTS.NGƯT
245 |aKiến trúc: |bGiáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản và cao đẳng kiến trúc/ |cGS.TS.KTS.NGƯT. Nguyễn Đức Thiềm, PGS.TS.KTS. Phạm Đình Việt
260 |aHà Nội : |bXây Dựng, |c2005
300 |a277 tr. ; |c27 cm.
520|aTrình bày những khái niệm chung về kiến trúc; kiến thức cơ bản về kiến trúc nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp, cấu tạo nhà và công trình
653 |aNhà công cộng
653 |aNhà công nghiệp
653 |aKiến trúc
653 |aNhà ở
700|aPhạm Đình Việt
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(192): GT61495-686
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02030-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/biasach/biakt_thiemthumbimage.jpg
890|a195|b1114|c1|d31
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02030 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 NG - T Giáo trình 1
2 TK02031 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 NG - T Giáo trình 2
3 TK02032 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 NG - T Giáo trình 3
4 GT61495 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 4 Sách mất - Sách đền
5 GT61496 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 5 Sách mất - Sách đền
6 GT61497 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 6 Hạn trả:12-01-2024
7 GT61498 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 7 Hạn trả:21-02-2019
8 GT61499 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 8
9 GT61500 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 9
10 GT61501 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 10 Hạn trả:16-02-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI