DDC 690
Tác giả CN Nguyễn Đình Thám
Nhan đề Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công / TS. Nguyễn Đình Thám, THS. Nguyễn Ngọc Thanh
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 194tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Sản xuất xây dựng
Từ khóa tự do Thi công theo sơ đồ mạng
Từ khóa tự do Tổ chức xây dựng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(289): GT53143-427, GT53429-32
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05331-3
00000000nam#a2200000ua#4500
0015095
00211
004442366D4-75E5-44B9-9EE7-4041621B7A6F
005202309121524
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c28.000
039|a20230912152436|bthuydh|c20181017094839|dlinhnm|y20161220143535|zthuctap1
082 |a690|bNG-T
100 |aNguyễn Đình Thám
245 |aLập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công / |cTS. Nguyễn Đình Thám, THS. Nguyễn Ngọc Thanh
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2002
300 |a194tr. ; |c27cm.
653 |aSản xuất xây dựng
653 |aThi công theo sơ đồ mạng
653 |aTổ chức xây dựng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(289): GT53143-427, GT53429-32
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05331-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/lapkehoachtochuc,chidaothumbimage.jpg
890|a292|b904|c1|d162
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05331 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG-T Giáo trình 1
2 TK05332 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG-T Giáo trình 2
3 TK05333 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 NG-T Giáo trình 3
4 GT53143 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:20-06-2024
5 GT53144 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:08-01-2024
6 GT53145 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 6 Hạn trả:08-01-2024
7 GT53146 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 7 Hạn trả:08-01-2024
8 GT53147 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 8 Hạn trả:04-01-2024
9 GT53148 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:08-01-2024
10 GT53149 Kho giáo trình - Tầng 5 690 NG-T Giáo trình 10 Hạn trả:09-05-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI