DDC 624.17725
Tác giả CN Phạm Thanh Tùng
Nhan đề Tính toán cột bê tông cốt thép : Theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2018 và ACI 318-2019 / PGS.TS. Phạm Thanh Tùng, TS. Trần Việt Tâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 137 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 132 ; Phụ lục: tr. 133-136
Tóm tắt Cung cấp những vấn cơ bản liên quan đến tính toán khả năng chịu lực của bê tông cốt thép chịu nén theo TCVN 5574-2018, ACI 318-19 và EC2-2004, sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn này trong tính toán cấu kện cột. Các nguyên lý tính toán và ví dụ minh họa được trình bày để việc đối sánh được thuận tiện
Thuật ngữ chủ đề Tiêu chuẩn xây dựng
Thuật ngữ chủ đề Tính toán cấu kiện cột
Thuật ngữ chủ đề Cột bê tông cốt thép
Môn học Công trình bê tông cốt thép
Tác giả(bs) CN Trần Việt Tâm
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(196): GT89787-982
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07039-41
00000000nam#a2200000ui#4500
00150740
00211
00439DEB882-C149-4473-816F-8A2AAAE6AE6C
005202206070928
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786046722724|c161000
039|a20220607092814|blinhnm|c20220607092719|dlinhnm|y20220607091436|zlinhnm
082 |a624.17725|bPH-T
100 |aPhạm Thanh Tùng
245 |aTính toán cột bê tông cốt thép : |bTheo tiêu chuẩn TCVN 5574-2018 và ACI 318-2019 / |cPGS.TS. Phạm Thanh Tùng, TS. Trần Việt Tâm
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a137 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aThư mục: tr. 132 ; Phụ lục: tr. 133-136
520 |aCung cấp những vấn cơ bản liên quan đến tính toán khả năng chịu lực của bê tông cốt thép chịu nén theo TCVN 5574-2018, ACI 318-19 và EC2-2004, sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn này trong tính toán cấu kện cột. Các nguyên lý tính toán và ví dụ minh họa được trình bày để việc đối sánh được thuận tiện
650|aTiêu chuẩn xây dựng
650|aTính toán cấu kiện cột
650|aCột bê tông cốt thép
690 |aCông trình bê tông cốt thép
700 |aTrần Việt Tâm
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(196): GT89787-982
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07039-41
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/huong07.06.220001thumbimage.jpg
890|a199|b232|c1|d68
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT89847 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17725 PH-T Giáo trình 62
2 GT89869 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17725 PH-T Giáo trình 84 Hạn trả:17-02-2024
3 GT89870 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17725 PH-T Giáo trình 85 Hạn trả:04-09-2023
4 GT89871 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17725 PH-T Giáo trình 86
5 GT89872 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17725 PH-T Giáo trình 87
6 GT89787 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17725 PH-T Giáo trình 2 Hạn trả:03-06-2024
7 GT89788 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17725 PH-T Giáo trình 3 Hạn trả:04-01-2024
8 GT89789 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17725 PH-T Giáo trình 4
9 GT89790 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17725 PH-T Giáo trình 5
10 GT89791 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17725 PH-T Giáo trình 6 Hạn trả:16-01-2023
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI