DDC 624.18341
Nhan đề Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản / GS.TS Phan Quang Minh (chủ biên) ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ sáu, có bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
Mô tả vật lý 251 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu nén
Từ khóa tự do Cấu kiện chịu uốn
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Môn học Công trình bê tông cốt thép
Tác giả(bs) CN Phan Quang Minh
Tác giả(bs) CN Ngô Thế Phong
Tác giả(bs) CN Võ Mạnh Tùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trường Thắng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(497): GT88660-9156
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06724-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00146936
00211
004A9FA9C86-EC2D-4D7E-85D2-88B6D179D32B
005202211290940
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786046718697|c138000
039|a20221129094449|blinhnm|c20220422092747|dlinhnm|y20210706101141|zlinhnm
082 |a624.18341|bKÊT
245 |aKết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản / |cGS.TS Phan Quang Minh (chủ biên) ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ sáu, có bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2021
300 |a251 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aCung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018
653 |aCấu kiện chịu nén
653 |aCấu kiện chịu uốn
653 |aBê tông cốt thép
690 |aCông trình bê tông cốt thép
700 |aPhan Quang Minh
700 |aNgô Thế Phong
700|aVõ Mạnh Tùng
700|aNguyễn Trường Thắng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(497): GT88660-9156
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06724-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/6-7-2021/scan0002thumbimage.jpg
890|a500|c1|b1229|d496
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06724 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 KÊT Giáo trình 1
2 TK06725 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 KÊT Giáo trình 2
3 TK06726 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 KÊT Giáo trình 3
4 GT88660 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 KÊT Giáo trình 4 Hạn trả:07-03-2024
5 GT88661 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 KÊT Giáo trình 5 Hạn trả:07-01-2023
6 GT88662 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 KÊT Giáo trình 6 Hạn trả:17-02-2023
7 GT88663 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 KÊT Giáo trình 7
8 GT88664 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 KÊT Giáo trình 8 Hạn trả:13-06-2024
9 GT88665 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 KÊT Giáo trình 9 Hạn trả:06-01-2024
10 GT88666 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 KÊT Giáo trình 10 Hạn trả:05-09-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI