DDC 720.9
Nhan đề Giáo trình lịch sử kiến trúc / PGS.TS Nguyễn Đình Thi... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 448tr. : ảnh ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu các trường phái, phong cách kiến trúc và các kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử kiến trúc thế giới và Việt Nam
Từ khóa tự do Kiến trúc hiện đại
Từ khóa tự do Kiến trúc Phục Hưng
Từ khóa tự do Kiến trúc phương Tây
Tác giả(bs) CN Ngyễn Hoài Thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thi
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Lân
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Bảo
Tác giả(bs) CN Tôn Thất Đại
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT88060-256
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06632-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00144616
00211
0042C620125-B82F-4851-9589-70E341F531D9
005202101271013
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048238919
020|c255000
039|a20210127101325|bhuongpt|c20210127095853|dlinhnm|y20210127095408|zlinhnm
082 |a720.9|bGIA
245 |aGiáo trình lịch sử kiến trúc / |cPGS.TS Nguyễn Đình Thi... [et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2020
300 |a448tr. : |bảnh ; |c27cm.
520 |aCuốn sách giới thiệu các trường phái, phong cách kiến trúc và các kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử kiến trúc thế giới và Việt Nam
653 |aKiến trúc hiện đại
653 |aKiến trúc Phục Hưng
653 |aKiến trúc phương Tây
700|aNgyễn Hoài Thu
700|aNguyễn Đình Thi
700|aTrương Ngọc Lân
700|aTrần Quốc Bảo
700|aTôn Thất Đại
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT88060-256
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06632-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2021/gt lichsukientructhumbimage.jpg
890|a200|c1|b280|d243
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT88066 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 GIA Giáo trình 10
2 GT88067 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 GIA Giáo trình 11
3 GT88068 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 GIA Giáo trình 12
4 GT88069 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 GIA Giáo trình 13 Hạn trả:19-08-2024
5 GT88070 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 GIA Giáo trình 14 Hạn trả:22-08-2024
6 GT88071 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 GIA Giáo trình 15 Hạn trả:24-07-2023
7 GT88072 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 GIA Giáo trình 16
8 GT88073 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 GIA Giáo trình 17
9 GT88074 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 GIA Giáo trình 18
10 GT88075 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 GIA Giáo trình 19 Hạn trả:28-10-2022
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI