DDC 691
Nhan đề Bài tập vật liệu xây dựng/ Phùng Văn Lự (Chủ biên);...[et.al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 11
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 203 tr. ; 20.3 cm.
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do Vật liệu gốm xây dựng
Từ khóa tự do Bài tập vật liệu
Tác giả(bs) CN Phùng Văn Lự
Tác giả(bs) CN Phạm Hữu Hanh
Tác giả(bs) CN Trịnh Hồng Tùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Đức
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(630): GT54231-860
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01714-6
00000000nam#a2200000ua#4500
001427
00211
004F2EEA9A7-D2F1-4CD9-8EC7-4714E3FACA9F
005201810170922
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c17,000
039|a20181017092250|blinhnm|c20181015162433|dthuygt|y20160830152458|zthanhpm
041 |aVie
082 |a691|bPH - L
245 |aBài tập vật liệu xây dựng/|cPhùng Văn Lự (Chủ biên);...[et.al.]
250 |aTái bản lần thứ 11
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2008
300 |a203 tr. ; |c20.3 cm.
653 |aVật liệu xây dựng
653 |aVật liệu gốm xây dựng
653|aBài tập vật liệu
700 |aPhùng Văn Lự
700|aPhạm Hữu Hanh
700|aTrịnh Hồng Tùng
700|aNguyễn Anh Đức
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(630): GT54231-860
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01714-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/btvatlieuxd/btvlxd1_001thumbimage.jpg
890|a633|b2009|c1|d463
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01714 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 691 PH - L Giáo trình 1
2 TK01715 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 691 PH - L Giáo trình 2
3 TK01716 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 691 PH - L Giáo trình 3
4 GT54231 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH - L Giáo trình 4 Sách mất - Sách đền
5 GT54232 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH - L Giáo trình 5 Hạn trả:08-03-2019
6 GT54233 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH - L Giáo trình 6
7 GT54234 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH - L Giáo trình 7
8 GT54235 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH - L Giáo trình 8 Hạn trả:04-03-2024
9 GT54236 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH - L Giáo trình 9
10 GT54237 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH - L Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI