DDC 624.151
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Đức
Nhan đề Địa chất công trình / PGS, TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2015
Mô tả vật lý 234 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Nước dưới đất
Từ khóa tự do Khoáng vật và đất đá
Từ khóa tự do Tính chất của đất đá
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Minh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(570): GT25543-6112
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01645-7
00000000nam#a2200000ua#4500
001405
00211
004CCF7EE6A-A479-43F2-BC3E-B615BA141773
005202007071440
008160608s2015 vm vie
0091 0
020 |c116,000
039|a20200707144034|bthuydh|c20181017092100|dlinhnm|y20160830143850|zthuydh
041 |aVie
082|a624.151|bNG-Đ
100 |aNguyễn, Hồng Đức|cPGS, TS.
245 |aĐịa chất công trình / |cPGS, TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2015
300 |a234 tr. ; |c27 cm.
653 |aNước dưới đất
653 |aKhoáng vật và đất đá
653 |aTính chất của đất đá
700 |aNguyễn, Viết Minh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(570): GT25543-6112
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01645-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/diachatcongtrinh_2015thumbimage.jpg
890|a573|b2407|c1|d445
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT25551 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG - Đ Giáo trình 12 Hạn trả:14-06-2024
2 GT25552 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG - Đ Giáo trình 13 Hạn trả:15-01-2024
3 GT25553 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG - Đ Giáo trình 14 Sách mất - Sách đền
4 TK01645 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.151 NG - Đ Giáo trình 1
5 TK01646 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.151 NG - Đ Giáo trình 2
6 TK01647 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.151 NG - Đ Giáo trình 3
7 GT25543 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG - Đ Giáo trình 4 Hạn trả:13-01-2024
8 GT25544 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG - Đ Giáo trình 5 Hạn trả:16-03-2023
9 GT25545 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG - Đ Giáo trình 6 Hạn trả:21-07-2023
10 GT25546 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG - Đ Giáo trình 7
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI