DDC 620.112
Nhan đề Bài tập sức bền vật liệu. Tập 1 / Chu Thanh Bình (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 162 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày về bài toán phẳng của thanh và các phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực; các trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thanh tròn chịu xoắn thuần tý, dầm chịu uống ngang phẳng; các vấn đề về trạng thái ứng suất tại một điểm và các thuyết bền; các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang
Từ khóa tự do Dầm chịu uốn
Từ khóa tự do Ứng suất
Từ khóa tự do Thanh tròn
Môn học Sức bền vật liệu
Tác giả(bs) CN Trần Minh Tú
Tác giả(bs) CN Phạm Sỹ Đồng
Tác giả(bs) CN Chu Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Trần Bình Định
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hường
Tác giả(bs) CN Đặng Xuân Hùng
Tác giả(bs) CN Tràn Đại Hào
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(597): GT85939-6535
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06455-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00139823
00211
004429E2326-3858-49D0-BB9C-872E86E5475A
005202309150834
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|c90000
039|a20230915083423|bthuydh|c20221129100944|dlinhnm|y20200702153754|zlinhnm
082 |a620.112|bBAI (1)
245 |aBài tập sức bền vật liệu. |nTập 1 / |cChu Thanh Bình (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2019
300 |a162 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520 |aTrình bày về bài toán phẳng của thanh và các phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực; các trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thanh tròn chịu xoắn thuần tý, dầm chịu uống ngang phẳng; các vấn đề về trạng thái ứng suất tại một điểm và các thuyết bền; các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang
653 |aDầm chịu uốn
653 |aỨng suất
653 |aThanh tròn
690 |aSức bền vật liệu
700 |aTrần Minh Tú
700 |aPhạm Sỹ Đồng
700 |aChu Thanh Bình
700|aTrần Bình Định
700|aNguyễn Thị Hường
700|aĐặng Xuân Hùng
700|aTràn Đại Hào
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(597): GT85939-6535
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06455-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2020/btsucbenvatlieuthumbimage.jpg
890|a600|c1|b773|d313
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06455 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 BAI (1) Giáo trình 1
2 TK06456 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 BAI (1) Giáo trình 2
3 TK06457 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.112 BAI (1) Giáo trình 3
4 GT85939 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (1) Giáo trình 4
5 GT85940 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (1) Giáo trình 5
6 GT85941 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (1) Giáo trình 6 Hạn trả:02-10-2023
7 GT85942 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (1) Giáo trình 7 Hạn trả:09-01-2023
8 GT85943 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (1) Giáo trình 8 Hạn trả:06-11-2023
9 GT85944 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (1) Giáo trình 9 Hạn trả:28-07-2023
10 GT85945 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 BAI (1) Giáo trình 10 Hạn trả:25-03-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI