DDC 691
Tác giả CN Phùng Văn Lự
Nhan đề Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu , Phan Khắc Trí
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười một
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 348tr. ; 20,3 cm.
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Vật liệu
Từ khóa tự do Vật liệu Xây dựng
Tác giả(bs) CN Phạm Duy Hữu
Tác giả(bs) CN Phan Khắc Trí
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(458): GT54861-5260, GT83587-644
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00955-7
00000000nam#a2200000ua#4500
001362
00211
004C0E16094-25D1-43D6-ACA7-507E4245C55A
005201810170919
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c25000
039|a20181017091908|blinhnm|c20181015160317|dlinhnm|y20160829161912|zanhnq
041 |aVie
082 |a691|bPH-L
100 |aPhùng Văn Lự
245 |aVật liệu xây dựng / |cPhùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu , Phan Khắc Trí
250 |aTái bản lần thứ mười một
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2007
300 |a348tr. ; |c20,3 cm.
653 |aXây dựng
653 |aVật liệu
653|aVật liệu Xây dựng
700 |aPhạm Duy Hữu
700|aPhan Khắc Trí
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(458): GT54861-5260, GT83587-644
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00955-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/vatlieuxaydung_2007thumbimage.jpg
890|a461|b2201|c1|d253
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00955 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 691 PH-L Giáo trình 1
2 TK00956 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 691 PH-L Giáo trình 2
3 TK00957 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 691 PH-L Giáo trình 3
4 GT54908 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH-L Giáo trình 51 Hạn trả:22-01-2021
5 GT54909 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH-L Giáo trình 52 Sách mất - Sách đền
6 GT54910 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH-L Giáo trình 53 Hạn trả:15-07-2019
7 GT54911 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH-L Giáo trình 54 Hạn trả:11-01-2024
8 GT54912 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH-L Giáo trình 55 Hạn trả:23-09-2024
9 GT54914 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH-L Giáo trình 57 Hạn trả:31-05-2024
10 GT54915 Kho giáo trình - Tầng 5 691 PH-L Giáo trình 58
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI