DDC 624.182.1
Tác giả CN Hoàng, Văn Quang
Nhan đề Thiết kế khung thép nhà công nghiệp / ThS. Hoàng Văn Quang (chủ biên ); ThS. Trần Mạnh Dũng, ThS. Nguyễn Quốc Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Khoa học kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 148 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Nhà công nghiệp
Từ khóa tự do Khung ngang
Từ khóa tự do Khung thép
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(251): GT32690-939, GT33499
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04667-9
00000000nam#a2200000ua#4500
0013504
0021
00476DD4C5B-8DB9-4A47-A1CB-9F0BAED3B88D
005202306090941
008160608s2010 vm vie
0091 0
020 |c36000
039|a20230609094142|banhnq|c20210119112516|dthuydh|y20161121094610|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.182.1|bHO - Q
100 |aHoàng, Văn Quang|eChủ biên
245 |aThiết kế khung thép nhà công nghiệp / |cThS. Hoàng Văn Quang (chủ biên ); ThS. Trần Mạnh Dũng, ThS. Nguyễn Quốc Cường
260 |aHà Nội. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2010
300 |a148 tr. ; |c27 cm.
653 |aNhà công nghiệp
653 |aKhung ngang
653 |aKhung thép
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(251): GT32690-939, GT33499
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04667-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/thietkekhungthep (doanthep2)thumbimage.jpg
890|a254|b820|c1|d281
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04667 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.182.1 HO - Q Sách Tiếng Việt 1
2 TK04668 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.182.1 HO - Q Sách Tiếng Việt 2
3 TK04669 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.182.1 HO - Q Sách Tiếng Việt 3
4 GT32690 Kho giáo trình - Tầng 5 624.182.1 HO - Q Giáo trình 4 Hạn trả:04-01-2024
5 GT32691 Kho giáo trình - Tầng 5 624.182.1 HO - Q Giáo trình 5 Hạn trả:04-01-2024
6 GT32692 Kho giáo trình - Tầng 5 624.182.1 HO - Q Giáo trình 6 Hạn trả:31-05-2024
7 GT32693 Kho giáo trình - Tầng 5 624.182.1 HO - Q Giáo trình 7 Hạn trả:12-03-2020
8 GT32694 Kho giáo trình - Tầng 5 624.182.1 HO - Q Giáo trình 8 Hạn trả:04-01-2024
9 GT32695 Kho giáo trình - Tầng 5 624.182.1 HO - Q Giáo trình 9 Hạn trả:04-01-2024
10 GT32696 Kho giáo trình - Tầng 5 624.182.1 HO - Q Giáo trình 10 Hạn trả:07-01-2019
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI